FULLS DE DADES CLIMATOLÒGIQUES D¡OCTUBRE, NOVEMBRE I DESEMBRE 2012