inici

Cap Vermell

Foto del mes (05)ROSTOLL (i dial. restoll rostoi). m. 
|| 1. Conjunt de les tiges de cereals que resten arrelades a la terra després d'esser segats aquells; el camp segat de poc, on resten les dites tiges; cast. rastrojo.

 2. fig. Gent baixa, menyspreable (Mall.); cast. purria, gentuza. «En aquest cafè només hi va es rostoi».

    Loc.
—a) Semblar un pregadéu de rostoll: tenir un aspecte ensopit o distret (Empordà).
—b) Ser de darrere restoll: esser una cosa excel·lent o superior dins la seva espècie (Escrig-Ll. Dicc.).
—c) Perdre (o Deixarses manades p'es rostoi: descurar les coses importants per atendre a minúcies o coses secundàries (Mall.).
—d) Estar com un peix en un rostoll: estar malament, en mala situació (Empordà).

DCVB

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:


Tercer sector:
“L’acció social en marxa”


Horaris C E Escolar