Propostes interessants per dur a terme al nostre municipi:  16  Menys pirotècnia per les festes

 

L'Ajuntament de Santanyí es demana la col·laboració ciutadana per aconseguir entre tots una festa amb menys pirotècnia. L'ús de petards i altres artefactes similars provoquen danys importants a les persones autistes, a nadons i als animals. Recordau que els nadons tenen una audició més sensible que els adults, que les persones amb autisme són hipersensibles als sons i als llums, i que en els animals pot provocar tremolors i taquicàrdia.
És per això, que demanam, en la mesura que sigui possible, limitar l'ús de pirotècnia.

Manacor i altres municipis també ho han prohibit. Aquí tots els animals són sords.
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (14) Estudi de la situació dels arbres públics 
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (13) Agenda 2030
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (12) Certificat digital
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (11) Peatonitzar carrers
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera?  (10) La campanya Banderes Verdes incrementa en un 28% el reciclatge de vidre a 22 municipis turístics de les Illes Balears
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (9) Càmeres per vigilar els qui embruten 
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (8)  Pressuposts participatius
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (7) retirar les cabines telefòniques 
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (6)  subvencionar bicicletes elèctriques.
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (5) Itineraris pel municipi. 
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (4)Plaques solars a edificis i aparcaments públics  
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (3) la cultura als bars i comerços ART I COPES ja va per la quinzena edició a Sa Pobla. 
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (2)Aigua
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (1) Accés a la informació pública i bon govern