La traducció sempre és complicada. Heu vist mai que un anglès parli de d'una prova esportiva com a un test? millor seria event? O competition? Igual d'entenedor.