Dos pokémons d'alta gama es situen a la murada i església del castellSón el FLAREON i el SNORLAX. El primer situat a l'església del castell i el segon a la murada. Ambdós de nivell 2 de gimnasi. Es a dir de gama alta. Amb molts de punts i capacitat d'evolucionar. L'esforç de pujar al castell es veu recompensat ja que des de l'Orient el programa comunica que el "gimnasi", denominació genèrica on es situen els "animalons", esta molt lluny.
Com podeu veure també som al mapa del joc de moda d'aquest estiu. Ja ho deia aquell: "Tot entreten" o l'altre: "qui no s'entreten és perquè no vol"