Per anar a l'ITB.
No en va dur ni quan es va casar


Molts comentaris s'han fet sobre el "traque" de Mateu. Mai, ningú no l'havia vist tan mudat. Ni a noces. Però l'ITB s'ho val i, es clar, amb els peixos grossos no es pot anar de qualsevol manera. Tal volta han augmentat les seves aspiracions polítiques ara que UCAP s'ha esborrat del mapa. El temps ho dirà . Nosaltres en deixam constància. Sempre hi ha una primera vegada.