Joan Mercant "Castus" i Maria Antònia Sureda "Caragol" 


En sortir del pregó d'Antoni Mercant ens ho comunicaren orgullosos. Allà férem la foto per deixar-ne constància. Gran elecció!
No cal dir qui farà el de cada lloc...eh?