Se'ns ha fet normal que quan ve qualque representat polític de Palma sempre hi hagi el representat de Capdepera del mateix partit. I més si el partit ostenta el Govern a la capital.
També ho veren l'any passat als incendis. La questió no passaria d'aqui si no fos perquè no compareixen en cap acte públic del municipi malgrat sia de molta més importància. Per tant, la ciutadania acabam pensant que són allà per fer-se notar i "fer la pilota" o "la bona" als qui comanden. Aquesta falsetat és la que crea desafecció entre els ciutadals i els polítics.


En aquest cas, hagués pogut fer alguna cosa de profit corregint al redactor de la nota de premsa informativa de l'IBAVI, Marta Virgili, que situa aquets habitatges a Cala Rajada. Així diu la nota:

L’Ibavi lliura les claus de vuit habitatges protegits a Cala Rajada

El director general d’Arquitectura i Habitatge, Jaume Porsell, i el director de l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI), Roberto M. Cayuela, lliuren avui les claus als vuit nous arrendataris dels habitatges protegits ubicats al carrer del Roser, número 34, de Cala Rajada, al municipi de Capdepera.

Una llàstima, podeu comprovar-ho

http://www.caib.es/pidip/comunicats/com-ficha.do?lang=ca&codi=8564070