“EL ALMA SE SERENA”

 

Per res del món posaríem la nostra consciència en mans de la Cúria Vaticana  i molt manco aniríem d’exercicis espirituals de la mà de la Conferència Episcopal, en canvi tenim per impagable la contribució del Papat a la civilització materialista occidental.

Per causes que no vénen al cas, la Cort Papal, al segle XIV, es traslladà a Avinyó, i essent Pontífex Jacob Duése, de malnom Joan XXII,  propulsà  el cultiu de la vinya i donà lloc a uns dels millors vins de França.

 
De la mateixa manera que els mahometans, quan poden, acudeixen a la Meca a donar set voltes a la Kaaba; o com els catòlics que omplen  la plaça de Sant Pere del Vaticà i si estan malalts van a Lourdes; o talment els hinduistes que pelegrinen al sagrat Ganges;  els materialistes, si tenim ocasió, fem un viatge iniciàtic a Châteauneuf du Pape.

Ja que hi som, aprofitam per fer una visita a Tartarin, per fer un cop d’ull al moli d’en Daudet i per resar un Parenostre davant la tomba d’Albert Camus.


llucià rinyon