inici

Cap Vermell

Còpies de seguretat on line. Chips & Bits. Publicitat

 Campanya de còpies de seguretat on line

A causa de l'alt nivell de virus que es troben avui a internet ia la possible pèrdua de dades per problemes físics dels discs durs, des Xips & Bits estem llançant la campanya de protecció de dades a través d'un programa de còpies de seguretat que, a part de permetre'ns fer les còpies convencionals en discos durs externs, també ofereix un servei de còpies de seguretat online, d'aquesta manera, ens assegurem resoldre qualsevol situació d'emergència de possible pèrdua de dades en tenir la informació emmagatzemada en un servidor ofert per la companyia de les còpies de seguretat. A continuació us detallem els preus i adjuntem un PDF amb les característiques del programa de còpies de seguretat.
 
Programa Backup Full - 329,75 € + IVA
 
Còpies de seguretat online:
Fins 50Gb: 108 € + IVA / anual
Fins 100Gb: 155 + IVA / anual
Fins 200 GB: 250 + IVA / anual
Fins 300GB: 350 + IVA / anual
Fins 500Gb: 530 + IVA / anualFoto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Tercer sector:
“L’acció social en marxa”

Horaris C E Escolar