Es dones  classes particulars d'alemany, a nins i majors.
Preu: 10 euros/hora. Tel: 616360801 (Claudia)