S'ofereix home responsable, sèrio i amb bona presència. Amb experiència com a cambrer i de cara al públic, a hotel, bar o restaurant. Amb nivell mitjà d¡anglès  i alemany.  Disponibilitat immediata i vehicle propi. Telf. de contacte 645771126.