Tantes línies isòbares i tants satèl·lits meteorològics i tanta història... La predicció del temps és una cosa molt més senzilla que tot això.

Image