SORTEJAM DUES PIZZES DIAVOLO I UNES POSTRES SANTANTONIERES

entre tots els qui ens envieu, abans de dia 24 de gener, un glossa de Sant Antoni coenta, picant, verda, grossera..., vosaltres ja ens enteneu!

Aquest soparillo es farà a la TRATTORIA ITALINA S'AMFORA qui ens patrocina el concurs!

No us heu d'empegueir, concursau i sort!

Dia 25 de gener al programa de ràdio EL CAFÈ DELS DISSABTES es farà el sorteig.

A continuació anirem penjant totes les que ens faceu arribar:

1

Sant Antoni n’és vingut
Amb un ase amb quatre cames,
Si sa dona no té mames
S’homo queda ben fotut


2


S'ho agafava amb paciència,
Li feia d'agenollat
I es temps que feia es pecat
Complia sa penitència

3

Vaig anar a Son Servera
a fer-ho a una serverina,
però sa poma més fina
és sa poma gabellina
si vols fer sa pell enrere.

4

Sant Antoni no és d'Artà
sinó que és de Capdepera,
per això demana pa
allà on té casa seva.

5


Sant Antoni té un femer
que està ple de ratolins
i és per ficar-hi dedins
aquesta gent des pepé.

6

Per dues pizzes guanyar
moltes glosses escriuria,
després les me menjaria
i aniria a boixar

7

Mumare, sa guinaveta,
que m'he d'eixamplar aquest trau,
que així mateix fa pardal
'ver de boixar tan estreta.

8

Un frare la s'esposalva
just davall un a¡salomó,
li va caure un cremaió
damunt es cap de sa fava.

9

Reputes, quina esposaldada,
pegà aquell tros de coió!
Jo hagués pagat un velló
per veure sa sacorrada.


10


Sant Antoni va pescar
no un peix sinó una dona
amb ella volia pecar
això que Déu no perdona.
11

Antonieta no et turis
espolsa-la i fes via
si vols una pizza menjar
a S´Ànfora, sa trattoria

12

Mirant  es capvermell
a s'al.lota empitonava
com més ella gemegava
es manobra més s'empinava
Image