Dos itineraris:

- Dissabte dia 23
- Diumenge dia 31
ImageSortida a  les 10.30 de l'OIT de Cala Rajada

Tornada devers les 14.00