A Clara Font de fotografia i Joan Genovart de gloses.


Distribucions Llevant i Autotaller Can Xisco han lliurat els premis de fotografia i gloses respectivament.
Com sempre agraïm la participació de tots els concursants que poden pasar a cercar una bossa Sant Antoniera a Ca na Rafela gentilesa de l'Obreria. Evidentment, també agraïm a Distribucions Llevant i Autotaller Can Xisco el seu patrocini.
Gracies a tots i visca Sant Antoni!