Les gloses núm 9 de David Triay han guanyat un canvi d'oli aEl sorteig ha tengut lloc dilluns dia 20 al programa d'esports de Capdepera ràdio. Gràcies per la vostra participació!2
Gabellins i gabellines,
també cala-rajaders,
cap a llevant, matiners,
encara un poc en tentines,
aquí es Tonis i Tunines
sempre fan festa es primers.

Sant Antoni arriba aquí
i aquí arriba abans que enlloc,
i aquí es primer entretoc
de festa podem gaudir.
Aquest sant és gabellí
abans de ser d’altre lloc.

3
Aquesta festa tant fina
Hereva del nostre patrimoni
Diguem visca Sant Antoni
I la terra gabellina.

4
A ses illes, ses escoles
no podem penjar senyeres,
en Bauzá vol banderoles,
de bomberos amb mangueres.


5
Sant Antoni, Sant Antoni
Sant Antoni d'es porquet
A ses velles fas carotes
I a ses joves fas s'ullet.

6
Vols que es canti una cançó
que no l'has sentida mai?
Posa es cul en es mirall 
i veuràs que el tens rodó.

7
Remil i una punyeta
va dir madò galindó,
quan se senti es gorrió
per devers sa castanyeta.
 


8
Sant Antoni fa sa mitja
enrevoltat d'altres sants
i riu quan sent madò Camps
que de PISA en diu trepitja

Sant Antoni va calent
i no es de cap focatera
sinó d'una Consellera
que li vol fer un expedient

9
Amb  Sant Antoni duc un trui
que no puc fer una altra cosa
ara tenc el cap que em bull
per poder fer una glosa
 
N'hi ha una que trepitja
amb molt mala educació
com que no tenen perdó
les posam de volta i mitja

Ara que ve Sant Antoni
i tenim un mal govern
li demanam al dimoni
que el se'n dugui a l'infern
 
En Delgado es retira
diu que ell té doblerons
com que dur tanta gomina
s'hi podrà aferrar els collons.
 
Si mos volem divertir
haurem d'aprendre a glosar
i per ser un bon mallorquí
ho direm en català.
 
Visca Sant Antoni i Sant Sebastià!!!