Dolores Catena l'afortunada del sorteig fa donació dels productes per la gent necessitada.


Ivon Renaud, regidora de serveis socials, acompanyada de les tècniques Cati Morey i Maribel Servera han recollit de mans de Catibel Llabata el lot de productes.

La regidora ha volgut fer palés l'agraïment de tot el departament i ha comunicat que avui mateix es repartirien. Això sí, el vi no es repartirà ja que sols donen aliments, mai begudes alcohòliques.

Per part nostra, com sempre agraïr la col.laboració anual de Distribucions Llevant i també valorar el gest de l'afortunada Dolores Catena.

I per molts d'anys!