Sortida del dimoni, primer ball i rompuda de la creu.