Sant Antoni al·lucina
no ho pot ni consentir,
la llengua de ses padrines
la mos volen suprimir

El pobre que no s'ho creu
"Si la llengua és cohesió",
sembla que ara tot té preu
i que ja s'ha decretat
la seva supressió.

Però no es vol rendir,
ja no vol ser un badoca.
Ha de cridar ben fort
amb tota la seva boca
que la llengua és cultura,
són coneixements, valors,
que no és cap beneitura.
Per això crida amb fervor,
que la llengua no es toca.

Ma Victòria