L'any passat la dimònia va comparèixer de l'infern a través d'un pou.
 Enguany  el seu viatge ha estat més accidentat, però... La dimònia ja torna a estar entre nosaltres, a l'IES Capdepera.

Edició: Vicente Reche. 4t d'ESO