inici

Cap Vermell

Les corregudes de Sant Sebastià 2016
Dissabte, 23 de gener van tenir lloc les corregudes de Cala Rajada. Com a vàrem comentar de les festes Sant Antoni,  a Cala Rajada també hem de constatar que s'ompliren els carrers duna gentada plenament implicada. El bon temps se volgué afegir a la festa i  tot plegat va dur a unes de les més multitudinàries corregudes de Sant Sebastià.

Com és habitual, se complí estrictament el protocol de la festa. Primer dinar a la cotxeria de Toni "Miquelet" (una excele·lent paella preparada per mans expertes, i a les tres en punt sortida dels dimonis per a fer el primer ball, després de la "trobada" dels dimonis. No faltà la desfeta de la creu de mata de davant l'església ni els acords de la banda. A partir d'aquest moment varen recòrrer l'itinerari previst pels carrere Elionor Servera. Magallanes, Via Mallorca, Castellet... en fí, la ruta habitual. Com hem dit tot seguit per una gentada uqe cantava i ballava visquent intensament la festa.

A la cantonada de Via Mallorca amb Castellet, hi va haver el tradicional ball dels nsotres dimonis amb els d'Artà. Enguany va ballar en Ferriol.

Just arribar a la plaça dels Mariners, se var fer el darrer ball i poc després sortí la parella de dimonis que visitaren els foguerons, que enguany eren prop de cinquanta.

Us deixam un petit reportatge fotogràfic.

 

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Tercer sector:
“L’acció social en marxa”

Horaris C E Escolar