El temps deslluí les processonsUn any més, les nostres parròquies, com la comunicat catòlica d'arreu, han començat les celebracions de la Setmana Santa amb la festa del diumenge del Ram. Els cristians commemoren, aquesta data, l'entrada triomfal de Jesús a Jerusalem, aclamat per una munió de gent, pocs dies abans de sotmetre's a la passió i mort, per a ressuscitar el dia de Pasqua. El color litúrgic d'aquesta celebració és el vermell, ja que amb ella s'inicia, com dèiem, la commemoració de la passió de Jesús. Diguem que aquest pòrtic que és la festa del Ram, ha comptat a ca nostra amb una participació discreta dels fidels de les dues parròquies.Mn Antoni Amorós oficià la celebració de Capdepera i Mn Pere Orpí la de Cala Rajada, acompanyats em ambdos casos a l'ofertori dels al·lots de catequesi. 
Durant la celebració del Ram es dona lectura  de la Passió del nostre Senyor Jesucrist segons sant Mateu.