Les  processons de Setmana Santa del nostre poble van conèixer el primer capítol aquest Dijous Sant. Tant a Capdepera com a Cala Rajada, les celebracions comptaren amb molta presència de fidels, que seguiren tant la celebració de la missa com la posterior sortida al carrer. Com deim, a Capdepera la processó comptà amb gran participació, amb els passos habituals, i va estar acompanyada per la Banda de Cornetes i Tambors. A Cala Rajada, també amb els passos habituals (amb un nombre menor de penitents), l'acompanyament musical el posà la Banda de Música i, a més, hi participaren nombrosos estrangers, no només com a espectadors, sinó integrant-se a la volta pels carrers del poble.  

Van oficiar mossèn Pere Orpi, a Capdepera, i mossèn Antoni Amorós, a Cala Rajada, i en ambdós casos, durant la missa, procediren a escenificar el lavatori dels peus dels dotze apòstols, representats aquests per altres tants infants.

Capdepera

   


Cala Rajada