A ritme d'Ixera i sa Xerebanda presenta tots els grups els tres primers minuts.
A continuació fragments de totes les músiques del Mercat resumides en una hora.