Dijous 4 de juliol a les 21h a l'església i, com cada any, serà el "sus" de les festes.

Andreu Gutiérrez Lliteres persona vinculada de fa anys a la parròquia, col·laborador de l'Associació Festes del Carme i de qualsevol "fregat" on hi hagui una mica de trui: paelles, coral, coraleta, associació de gent gran,....


Aquesta proposta no és que sia un encert més de l'Associació Festes del Carme, és que aquest grup de gent va d'encert en encert. Enhorabona!!!!!