Era el cap de Protecció civil de Capdepera

i va ser regidor del PP