Els mecanismes actuals de financiarització de l'empresa turística.Ismael Yrigoy