inici

Cap Vermell

Capdepera en 3 minuts

Capdepera a través de la tècnica del time-lapse (*) 

(*) time-lapse: tècnica fotogràfica que consisteix en prendre una seqüència de fotogrames a intervals establerts per registrar els canvis que tenen lloc lentament en el temps. Quan els marcs es mostren a velocitat normal, o en successió ràpida, l'acció sembla molt més ràpid.

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Tercer sector:
“L’acció social en marxa”

Horaris C E Escolar