Bon vespre, senyor Batle

Bon vespre, senyora Regidora,

bon vespre als amics i a tothom.

Estic molt content i també orgullós, de ser aquí casi al cim de Capdepera, per a presentar ses meves fotografies estereoscòpiques, seleccionades per formar part d’aquesta celebració d`un aniversari extraordinari.

Aquest Castell, que vaig conèixer fa vint anys, quan  - sa primera vegada de tot que vaig venir a Mallorca – vaig fer una petita volta fins a Capdepera a l’horabaixa amb un llum magnífic, cel blau en direcció ultramarina, ses parets i murs en diferents colors d`ocre profund. Era una situació màgica. I dintre d`es Castell vaig viure una hora d’impressions intenses, d`espai  total, de volums i espilleres  tot arreu. Desprès, damunt sa terrassa una amplitud gairebé sense límits, llarges hombres i raixes d´es llum al terra. Vaig  emocionar-me molt amb això.

A partir d`aquesta horabaixa, que va canviar no poc sa meva vida, vaig ocupar- me artísticament amb aquest Castell. Però sols  no va bastar això que,  sortint des castell, desprès de  poques passes, vaig trobar,  al peu d`aquesta magnifica edificació, una altre: “es dos sostres”, que  devia pertànyer al castell, pensava jo, llavors.

Hi no va quedar cap remei. Vaig quedar enamorat d’aquest espais. Malgrat el fet, que mai vaig pensar en comprar una casa molt lluny de Bremen, on visc, final al final havia de convertir-me en propietari d`aquesta casa, gracies d`aquest fet, que pogue incitar un germa meu, de ser-hi comany.

Ara nomes hi falten poques passes per a fer fotos o altres imatges del castell!

Mentrestant hi ha més de cent aquarel·les, olis, dibuixos i fotografies, al primer  aquelles de dues dimensions, però des de 2003 exclusivament estereoscòpiques.

A sa primera exposició d´ aquest tipus d´ una fotografia, dedicada al castell,  l`any 2003, va ser el Sr. Pere Cortada, que me va  obrir sa porta de Can Creu d`Inca de realitzar una exposició amb tamany grosses, alaquelles l´u ol´altre es reconèixeria possiblament. Avui hi ès la Sra. Catibel Llabata, que va tenir sa idea per aquesta exposició.

 

Per això es meu agraïment esta dirigit primer a na Catibel i al Patronat d´es Castell, que va donar suport al aquesta idea.

Però l`abast d´ aquest agraïment  sigui més ample. Entre altres, que hi haurien de ser esmentats, voldria reconèixer, que na Magdalena Melis  va fer possible, que pogués  mostrar al pati de sa biblioteca un Diashow (projecció) des ses fotografies estereoscòpiques acompanyat d`una conferencia sobre aquesta tècnica, fa uns anys.

 

Quant a sa tècnica i estètica d´ aquestes fotografies, nomes faig ara una noticia.

Es tracta d´ una  combinació d´ il·lusió i realitat. Real es el que passa dins es seny, que fabrica un impressió  d´ espai real. Però a base d´ questa impressió, que sigui anomenat virtual, estan puntes de color que cobreixen un full de paper. Aixo em sembla sempre miraculos. Això pot generar una nova  informació més viva i fresca sobre espais costums. Perque ses fotografies, que donen una impressió real d´espai, es pot contemplar, com si foren objectes reals, no fa res, hi posar-les al terra com feim als objektes.

Per a finalitzar voldria dedicar aquesta exposició,  fora d`es Castell,  als Gabellins, que fan que jo i  sa meva família no ens sentiguem  estrangers.

Es un gran honor, formar part  d’aquest poble i d’aniversari.

Moltes de gràcies!

Capdepera,  dia 22 de novembre

-------
Gustav Tillman

Nascut 1941, viu a Bremen - Alemanya- i Capdepera -Mallorca-. Professor d´Art, Artista de pintura, escultura, projectes d´arquitectura, fotografia, desde l'any 2000 es  dedica a la fotografia estereoscópica amb diversos exposicións a Alemanya i Capdepera.