Intervenció completa de D. Bartomeu i justificació del premi a càrrec de Josep Terrassa.