El futur dels mitjans de proximitat en català"...si els mitjans de comunicació de proximitat no fan ús del català a les xarxes socials, ho faran uns altres i en una altra llengua, que acabarà sent la que arrelarà a la comunitat. Per tant, hem de fer aquest esforç per ser-hi".
Cap Vermell arriba als quaranta anys, un bon moment per a celebrar-ho i alhora per posar la mirada cap el futur dels mitjans de proximitat en català.

Durant aquests anys, primer les publicacions impreses i posteriorment els mitjans digitals han fet una feina informativa immensa per explicar les coses que passen al nostre voltant. Però ho han hagut de fer amb molt esforç, amb el suport de molts col·laboradors voluntaris i, deixeu-m’ho dir, amb un escàs suport institucional per la importància real d’aquests mitjans arreu del territori.

Ara bé, un cop arribats als quaranta anys, no ens podem adormir, hem de mirar endavant i pensar com han de ser els propers vint anys dels mitjans d’informació de proximitat.

Per als propers anys, hem de ser conscients que les noves tecnologies, les xarxes socials, les aplicacions i el que vindrà, oferiran una gran oportunitat per als mitjans de proximitat i per als seus lectors, ja que permetran als editors cada cop més mantenir al seu lector, sigui on sigui, ben informat, al moment i de manera personalitzada. Els mitjans seran un canal bàsic per connectar, explicar i trobar-se els joves, els diferents talents, les iniciatives diverses…, que s’impulsen arreu del territori i esdevenir una plataforma que contribueixi a generar sinèrgies i compartir experiències que millorin el potencial, econòmic, professional, social…, de tots ells.

Davant aquests canvis, ens manquen dos elements per consolidar a Mallorca l’espai de comunicació en català. Per una banda, un suport més clar de les administracions públiques més properes a aquests mitjans. I per una altra, amb els canvis tecnològics que venen i les noves maneres de consumir la informació, caldrà per no quedar-nos fora del mercat, que hi hagi més col·laboració entre els mitjans, perquè amb tot el que ens bé, l’estratègia d’anar per lliure complicarà greument la continuïtat dels actuals mitjans.

A tot això, cal afegir que a les nostres capçaleres hi ha la necessitat de que s’hi impliqui gent jove per garantir el relleu generacional i sobretot per adaptar els mitjans millor a la transformació digital que la Covid-19 ha accelerat. A Mallorca encara hi ha forces mitjans de proximitat que no han fet el salt al digital, i entre els que l’han fet, alguns no aprofiten prou les xarxes socials. 

En aquest sentit, els experts ens donen dos grans consells: en el centre de l’estratègia dels mitjans de comunicació hi ha d’haver un telèfon mòbil; i un segon que no hem oblidar, si els mitjans de comunicació de proximitat no fan ús del català a les xarxes socials, ho faran uns altres i en una altra llengua, que acabarà sent la que arrelarà a la comunitat. Per tant, hem de fer aquest esforç per ser-hi.

De ben segur que als editors de Cap Vermell, com a la resta d’editors de Mallorca els manca poder recolzar la seva feina informativa en un entorn de mitjans de proximitat més professionalitzats, més solvents, més potents i lliures.

Ens cal una premsa de proximitat forta i moderna, que creï comunitat, que generi cohesió social entre els pobles i fomenti l’ús social de la llengua catalana. Entre tots hem de donar més valor i més notorietat a tot el que és fa bé arreu de Mallorca i alhora hem d’exigir el dret a gaudir d’uns mitjans d’informació propis i amb més capacitat informativa.

En definitiva, hem de compartir un projecte modern de mitjans de proximitat en català. L’hem de definir, ens haurem de formar i col·laborar de manera constant, per a fer un camí que faci possible que els mitjans de proximitat, i entre ells Cap Vermell al davant, visualitzin les oportunitats de futur que ens venen. Per molts anys!

 

Josep Ritort, secretari general de l’AMIC.(*) Cap Vermell pertany a l'AMIC des de l'any 2010