Durant el mes d'octubre la revista Cap Vermell obre als seus lectors el termini de propostes de candidatures al PREMI CAP VERMELL 2008.

Les candidatures s'han de justificar i explicar degudament.

Durant el mes de novembre se sotmetrà a votació popular i, d'entre les propostes més votades, establirem un sistema d'elecció.

El PREMI CAP VERMELL és un guardó

destinat a reconèixer  “la tasca d’aquelles

persones o col·lectius del poble que contri-

bueixen a fer de la nostra una societat millor

i obren espais per a la convivència i ens fan

la vida una mica més agradable”

Image