inici

Cap Vermell

Centre Cultural Cap Vermell versus Associació Cultural Cap Vermell

El batle errà dues vegades en un "lapsus linguae" en el lliurament dels premis Cap Vermell 2017. Aquí els teniu.

Un lapsus és aquell error o equivocació involuntària d'una persona. El terme, en llatí, originàriament significava «relliscada». En aquest sentit també es pot parlar d'"acte fallit". Segons el DIEC un lapsus és "una falta o equivocació comesa per distracció".

L'explicació donada per Freud (i per la psicoanàlisi en general) rau en l'aflorament del reprimit (generalment produït en moments d'estrèsansietatangoixa, o dèficits d'atenció) quan es relaxen les repressions conscients.
En molts casos el reprimit és de l'ordre de la mentida, en altres és principalment un desig (sigui conscient o sigui inconscient) reprimit en l'inconscient per imperatius moral és (en aquest cas ha estat el super-jo el factor que ha mantingut reprimit el desig en l'inconscient). No obstant això, la repressió continuada, si el desig reprimit té la suficient intensitat, es relaxa en algun moment per fatiga i és llavors quan esdevé el lapsus.


Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Horaris C E Escolar