El batle errà dues vegades en un "lapsus linguae" en el lliurament dels premis Cap Vermell 2017. Aquí els teniu.

Un lapsus és aquell error o equivocació involuntària d'una persona. El terme, en llatí, originàriament significava «relliscada». En aquest sentit també es pot parlar d'"acte fallit". Segons el DIEC un lapsus és "una falta o equivocació comesa per distracció".

L'explicació donada per Freud (i per la psicoanàlisi en general) rau en l'aflorament del reprimit (generalment produït en moments d'estrèsansietatangoixa, o dèficits d'atenció) quan es relaxen les repressions conscients.
En molts casos el reprimit és de l'ordre de la mentida, en altres és principalment un desig (sigui conscient o sigui inconscient) reprimit en l'inconscient per imperatius moral és (en aquest cas ha estat el super-jo el factor que ha mantingut reprimit el desig en l'inconscient). No obstant això, la repressió continuada, si el desig reprimit té la suficient intensitat, es relaxa en algun moment per fatiga i és llavors quan esdevé el lapsus.