Ambdues agrupacions ens obsequairen amb magnífics balls.