"Ses madones de sa llata" i Gustavo, premis Cap Vermell 2012

L'acte de lliurament tendrà lloc dia 23, en el Teatre Municipal


S'han acabat les votacions i la vostra decisió ja està presa: Ses madones de sa llata són les destinatàries del Premi Cap Vermell 2012 per votació popular. D'altra banda, lartista plàstic Gustavo rebrà el guardó que s'atorga per decisió de la nostra Associació.
Amb aquesta, arribam ja a les 14 edicions d'aquests premis, mitjançant els quals pretenem reconèixer la tasca de persones, grups, entitats i associacions que dediquen una part del seu temps a treballar per al poble de manera desinteressada i, per tant, a millorar la convivència i a dignificar la vida de la societat, fent que tots ens sentim orgullosos de pertànyer a aquesta col·lectivitat.

Temps tendrem d'aprofundir en els mèrits dels nostres guardonats d'enguany, els quals, al nostre parer, encarnen perfectament els valors que volem posar en relleu. De tota manera, avancem que, pel que fa a Ses madones de sa llata, entenem que constitueixen un col·lectiu que, des de molts d'anys ençà, ha contribuït a visualitzar una artesania centenària que la modernitat semblava voler esborrar de les nostres vides. La seva presència pública ha possibilitat que moltes persones més joves s'acostassin a la llata i, en no pocs casos, la descobrissin i començassin a practicar-la. D'alguna manera, Ses madones de sa llata
encarnen la tradició d'una indústria domèstica que, en el segle passat, va ser decisiva per a la supervivència econòmica de moltes famílies. No en sabem el futur, de l'artesania de la llata a Capdepera, però si es conserva viva en el si de les noves generacions, sens dubte Ses madones de sa llata hi hauran fet una contribució decisiva.

Pel que fa a Gustavo, no descobrirem ara un artista de fama internacional, una firma cotitzada i reconeguda entre els col·leccionistes europeus, un home, en fi, que precisament enguany assoleix els 50 anys de dedicació artística. Viure mig segle de la pintura i per a la pintura és un repte que pocs artistes es poden permetre; mantenirse tot aquest temps al peu del canó i anar forjant una carrera i una personalitat de tant de relleu com la d'en Gustavo, només és a l'abast d'alguns escollits. Però, a més, Gustavo fa vint anys que té el seu estudi a Capdepera, a banda de la seva vinculació molt anterior amb el nostre poble, i sempre ha tengut les portes de ca seva obertes i ha mantingut una actitud amatent i acollidora amb tothom que ha tocat al seu portal. La seva generositat amb l'Associació Cap Vermell és impagable i ve de molt enrere: des de portades per a la nostra revista impresa o per al nostre anuari, passant per serigrafies donades per als nostres lectors o per la capçalera de la nostra web, fins al disseny del guardó amb què materialitzam els Premis Cap Vermell. És a dir, que el nom de Gustavo, durant molts d'anys, ha anat lligat a Cap Vermell de manera concreta, però també a Capdepera de manera general, i sempre ha posat la seva firma a benefici d'inventari en la divulgació del nostre municipi arreu d'Europa.

Pensam, en definitiva, que un any més els Premis Cap Vermell assoleixen el seu objectiu, i que els premiats contribuiran, com així ha estat sempre des que instituírem aquest guardó, a prestigiar un certamen que s'orgulla dels seus guardonats. Perquè són ells, els receptors, i no qui els atorga, els que donen sentit a aquests reconeixements de mèrits.

L'acte de lliurament tendrà lloc el proper dia 23 de febrer, a les 19 hores, en el Teatre Municipal. Continuarem informant.