Un grapat de bons músics de més ellà del mare nostrum en una proposta molt interessant


Poca gent del municipi assistí a aquest recital que conjugava música argentina, cubana, senegalesa i francesa. La varietat els afavorí. Un concert de qualitat que sota la batuta d'Alejandro Posseto (gran guitarrista) aconseguí entretenir i emocionar al públic assistent amb les propostes de les seves terres aquí conjuntades.
L'espectacle, acompanyat amb dos grups de dansa que feren més vistosa la vetllada.Com a mostra podeu escoltar aquesta gran cançó sobre un poema de Mario Benedetti que interpretà Alexandra Nembrini.
És una llàstima que aquestes rpopostes no es puguin integrar amb altres de caire intercultural perque en gaudeixi molta més gent.