En un preciós i treballat decorat tengué lloc la bella història de "El bagul dels somnis". L'aprenentatge és un element fonamental de la Mostra de teatre on els alumnes comproven les meravelles que suposa el ficar-se en un altre personatge o el exhibir en públic unes habilitats.

En aquesta obra, suposam que degut a la falta de memòria d'alguns actors-actrius, també pogueren experimentar el mal tràngol que es passa en aquests casos.

El públic, amics i familiars, també ho sofriren.  L'apuntadora tengué molta feina.

L'any que ve anirà millor.