De les autores Glòria Cantó Liesegang i Lourdes Alonso.
Image
Amb la presència de la Consellera Josefina Santiago i el director de l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor, Antoni Bennàssar

Un estudi basat en la utilització per part dels menors d’edat d’aquestes noves eines de comunicació, dels seus comportaments i de les característiques d’aquest tipus de webs. La investigació s’ha centrat principalment en l’anàlisi de vuit pàgines web amb xarxes socials, en què les investigadores —Lourdes Alonso i Gloria Cantó— s’han registrat i han participat com un usuari més.

El llibre, es presentà divendres dia 8, està publicat per  l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor i a disposició dels interessats a la seu de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració.


En aquest llibre les autores fan una sèrie de recomanacions per l’ús de les xarxes socials d’Internet pels menors d’edat:

-Llegir amb cura la informació que publica la pàgina web en qüestió abans de registrar-s’hi (la seva política de privacitat, les condicions generals...), demanant ajuda si cal.

-No emplenar dades innecessàries en els perfils (especialment adreces, números de telèfon...) i configurar la seva privacitat limitant l’accés al mateix.

-Internet afavoreix l’anonimat i no podem saber amb exactitud qui és realment la persona amb la qual interactuam, que pot no ser qui afirma ser. Per tant, en mantenir contacte amb un altre internauta, no facilitar-li ninguna dada personal.

-Pel mateix motiu anterior, tenir en compte que pot ser perillós quedar en el món físic amb algú que s’ha conegut a internet.

-No penjar fotografies o vídeos que el puguin comprometre o li puguin perjudicar en un futur, ni imatges on apareguin altres persones sense el seu consentiment. Encara que es retirin, aquestes imatges poden continuar visibles en pàgines d’altres usuaris o pàgines en còpia.

-Ser conscient de què no tot el que apareix a internet es verídic ni correcte. Mantenir una actitud crítica envers la publicitat.

-Procurar que l’ordinador estigui situat en un espai comú de la casa. Intentar establir diàlegs entre els menors i les persones que en són responsables sobre els temes relacionats amb la Xarxa o accedir-hi acompanyat d’adults.

-Estar connectats en una xarxa social no ha de suposar mai deixar de banda altres activitats d'oci o obligacions.


Enhorabona a les investigadores i en especial a na Glòria Cantó.