Tres espectacles fins a final de mes
completaran aquest Festival que ens
ha acompanyat tot l'estiu.
Atencio a l'horari: sempre a les 19 h.


Image