Dimecres, 27 de març, va tenir lloc la presentació de la versió catalana del llibre "L'ombra de Torquemada" de Karl Otten a la sala multiusos del Teatre de Capdepera. Es tracta del llibre nombre  50 de la col·lecció  “Cap Vermell” i com indicava en la presentació, en Pere Joan Tous “Siurell”:  “ Era un deure de memòria que es publicàs en català una obra que la història literària no tan sols valora com una de les majors de l’expressionisme, sinó com la més autèntica i empàtica de tota la narrativa en llengua alemanya sobre la guerra civil”. Obra escrita per Karl Otten en el durant la seva estada a Cala Rajada i en la que relata els inicis de la guerra civil espanyola amb d’un grup de gabellins republicans com a protagonistes.

“L’ombra de Torquemada” se publicà  a Holanda en el 1938 i aquesta primera edició gairebé va desaparèixer per l’esclat de la II Guerra Mundial.

En Carles Balle ha estat el traductor, mentre que Pere Joan Tous ha escrit el pròleg i ha revisat el text juntament amb Jaume Fuster. Miquel Llull ha estat el redactor de l’epíleg.

Pere Cortada va donar la benvinguda i presentà als oradors. Jaume Fustes que recordà la tasca editorial de Cap Vermell i el temps gestació de la traducció del llibre (des del 2010 fins al dia de la presentació ha estat un llarg període).

Per la seva banda en Pere Joan Tous, va insistir en la importància de l’obra de Karl Otten com a expressió narrativa de l’expressionisme alemany.

Acabaren les intervencions amb les paraules de Miquel Llull, que va parlar de la influència de la colònia alemanya exiliada en Cala Rajada.

S’ha de dir que dilluns, 25 de març, el llibre se presentà a Palma, concretament a Can Alcover amb la participació de Jaume Fuster, Miquel Llull i Pere Joan Tous, com a curadors de l’edició catalana i de l’historiador David Ginard.Els llibres de “L’ombra de Torquemada” d’aquesta edició conjunta de Cap Vermell i Documenta Balear, se poden adquirir en els llocs habitual de venda. A Cala Rajada: Sa Cervisseria i Harmonia (davant l’església del Carme). A Capdepera a l’estanc de Can Pep Serra i Son Poca Palla.