Te sentit tenir les barres reductores deixant lliure el pas pels trams romputs?