Davant de l'escasa participació d'assistents s'optà per realitzar un micro obert


 

  Dijous passat a les 20:30 hores, a la biblioteca de Cala Rajada, situada al centre Cap Vermell, es dugué a terme el 6è slam poetry, presentat i organitzat per Matt. L'acte havia de comptar amb 12 poetes, però diferents representacions que es duien fora del poble, varen fer que el nombre quedés reduït a només dos participants. Així que es decidí per fer un micro obert, perquè hi participés qui li abellís.

  Primerament, es passà al centre de la sala de la biblioteca, que havia estat habilitada, amb cadires de plàstic i amb la microfonia, a més d'un equip de música preparat per a la ocasió. En aquest sentit, es pot afirmar que érem davant l'escenari ideal per a un aconteixement d'aquestes característiques. L´únic que no estava previst (no va ser per la falta de difusió) va ser l'escassa participació a l'esdeveniment amb tan sols dos participants. L'acte aleshores comptà amb un inconvenient que es solucionà amb un micro obert on participaren els qui volien fer-ho. En aquest sentit, va ser important la participació del personal de la biblioteca a més dels poetes que s'hi  havien presentat.

  Seguidament, amb la presentació de l'acte per part de Matt, el poeta Joan encetà el recital amb la lectura de tres poemes seus: "Ningú no és perfecte", "La tonada de la cadernera", i "Na Picarandau", que intercalà amb l'actuació del presentador, i la declamació de Magdalena Melis i Catalina, que recitaren, respectivament, un poema de Wislawa Szymborska i de Miquel Mestre (del seu Llibre d'Aubarca). D'altra banda, el públic que hi havia, que podria haver estat més nombrós, va estar completament entregat a l'acte i aplaudí cada una de les interpretacions que hi hagué.

  Finalment, es pot dir que la poesia encara segueix viva a Cala Rajada, i que tot i els actes que impediren una completa participació dels poetes, va servir per acostar la poesia a la gent que en demanava, en un espai que ve ser . Tot i que és complexe el gènere, ha merescut tot el reconeixement de l'Ajuntament i dels espectadors que li donen suport. Esperem que aquesta vegada, serveixi perquè el proper acte sigui més concorregut.