Arreplega en una web tots els recursos, materials i altres informacions per a l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura.

http://ansaperansa.cat

La primera edició d’Ansa per ansa es va publicar el 1979. L’edició va ser subvencionada per la Fundació Serveis de Cultura pel Poble.

Era el reflex de la feina feta ensenyant a llegir en català a infants de 5 i 6 anys. Crèiem que la seva publicació serviria per a ajudar els mestres que es volguessin encarar amb aquesta tasca en un moment que l’ensenyament en català a Mallorca just començava a treure el nas després de la dictadura.

Al cap d’un any, el 1980, l’Editorial Moll va assumir la publicació d’Ansa per ansa i el va anar reimprimint any darrere any. El 1994 se’n va fer una revisió que li va donar un aspecte diferent, amb tres llibres per als infants i una guia didàctica per als adults.

L’any 2000 es va complementar amb el material en suport informàtic que podreu descarregar-vos gratuïtament des d'aquesta web.

Després del tancament de l’Editorial Moll, l’any 2016, la Fundació Francesc de Borja Moll decideix reeditar aquest material, després que l’equip d’autors l’hagi revisat de bell nou.


 • És un material de lectura progressiva que facilita treballar lletra per lletra les dificultats que es presenten en l’adquisició de la lectura i l’escriptura.
 • S’hi presenten les lletres d’una en una i cada vegada se n’afegeix una de nova a les treballades anteriorment.
 • Sempre es construeixen paraules amb sentit i, així que es pot, frases amb sentit, per a afavorir sempre la lectura com a activitat comprensiva i no merament mecànica.
 • És per ara l’únic material de lectura i escriptura fet, pensat i desenvolupat a Mallorca; per això el vocabulari és proper al dels infants petits que l’utilitzen. Ha estat elaborat, comprovat i revisat amb grups concrets d’infants.
 • Les feines que s’hi proposen són completades pels infants amb aportacions molt pròpies. No es troben davant pàgines massa perfectes, a tot color, sinó que són ells qui hi han de posar el seu segell personal per a fer-les belles. És per això que les il·lustracions són senzilles i amb un sol color.
 • Les activitats que s’hi proposen no són estàtiques ni tancades, sinó que són susceptibles de ser variades segons els interessos i el nivell del grup d’infants.
 • S’hi proposen activitats multisensorials. Les lletres i les paraules es poden veure, ensumar, escoltar, tastar, cantar, ballar… Hi ha activitats per a treballar amb tots els sentits perquè així a cadascú li arribarà la informació per un o altre dels canals sensitius.
 • S’hi incorpora una bona dosi de folklore popular (rondalles, dites, endevinalles, danses, jocs…).
 • Pot ser treballat de manera col·lectiva o individual, segons la metodologia utilitzada.
 • Permet que l’infant treballi amb autonomia. Quan s’han fet col·lectivament algunes activitats prèvies, cadascú pot fer uns quants exercicis escrits al seu propi ritme.
 • Es dóna molta importància a la comprensió, tant si el mestre usa una metodologia més sintètica com una de més analítica. En aquest darrer cas, l’ús del material es posposa una mica fins que s’ha arribat a una fase on es fa necessari analitzar els sons i les lletres d’un en un.
 • Les característiques d’aquest material fan que pugui ser una bona ajuda per als infants estrangers que necessiten adquirir vocabulari nou i les estructures pròpies de la llengua catalana, en els primers cursos de primària.
 • Aquest material és compatible amb aproximacions diverses a l’ensenyament de la lectura i l’escriptura. Quan els infants s’han iniciat en el món de les lletres per descobriment, exposats a tots els estímuls escrits que hi ha al seu voltant, els dóna seguretat, a partir d’un moment, analitzar totes les lletres i els sons possibles de la llengua i, com qui s’agafa a una passarel·la per a caminar amb més seguretat, anar comprovant que les coneixen totes. A la vegada practiquen i estimulen la memòria visual amb moltes paraules que formen part del vocabulari bàsic infantil. També realitzen moltes activitats variades amb la lectura i l’escriptura com a eix vertebrador.
El web ansaperansa.cat d'Abeyà, E.; Fortuny, M.; Mascaró, A.; Terrades, A.; Cortada, P; està subjecte a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons


No us equivoqueu. El fet de que funcioni des de fa 38 anys sols li aporta l'experiència necessària per assegurar que funciona. No és un material vell, és un clàssic, mai millor dit, ja que, any rere any, s'ha actualitzat. Per aquestes raons i perquè no hem trobat webs millors he dit que...possiblement...és una de les millors webs per aprendre a llegir i escriure...del món!