Image

Aquestes darreres setmanes els concerts de les corals de Capdepera es fan acopmanyats de corals alemanyes que passen les vacances entre nosaltres. D'aquesta manera s'aconsegueix un espectacle més complet i la gent que ens visita té una relació més intensa amb nosaltres. Tot això es deu, sobretot, al bon quefer de l'omnipresent Elionor Gómez-Quintero.