Presentació del documental

“La peripècia de l’exili “. 

Cala Rajada. Mallorca 1931-1936L’ajuntament de Capdepera des del departament de l’arxiu municipal pren part d’un ambiciós projecte que realitza la productora AGUSTI TORRES. PRODUCCIONS AV. Es tracta d’un documental escrit i dirigit per Antoni Capellà, sobre l’exili d’una sèrie de personatges europeus, entre ells alguns famosos intel·lectuals i artistes, que per diferents motius s’establiren a Cala Rajada al període compres entre 1931 i 1936.

L’assessorament històric del documental corre a càrrec de l’arxiu municipal de Capdepera, que ha posat a l’abast de la productora la documentació escrita i les fons orals necessàries per dotar al documental de rigor científic.

Des de l’arxiu s’ha coordinat la realització d’una sèrie de entrevistes a personatges gabellins que conegueren o visqueren aquesta època.

Al mateix temps que es prepara el documental, els tècnics de l’arxiu estan preparant una publicació sobre els personatges que visqueren a Cala Rajada a l’època. Amb tal motiu es preveu realitzar una ampla exposició de la documentació emprada per la realització del documental i de l’investigació.

Amb la tasca d’assessorament i d’investigació hi esta treballant també l’investigadora suïssa Gabriele Einsele, que col·labora des de fa anys amb els arxivers municipals en l’estudi d’aquest període històric.

Esta prevista la presentació del document fílmic, la publicació i l’exposició la propera primavera a Capdepera.


Cala Rajada c. 1931
Fotografia de Hans Hartung