La gabellina Antònia Del Río torna sortir a la palestra mediàtica amb una feina de prestigi a Barcelona, el programa CREADORS EN RESIDÈNCIA. Amb els alumnes de 4rt d’ESO de l’Institut Infanta Isabel d’Aragó identifiquen i analitzen diverses estructures  i mecanismes mitjançant els quals es genera coneixement i memòria.

El mateix centre educatiu  sembla el context idoni des d’on analitzar les formes amb que la memòria i el coneixement es construeixen i destrueixen. A l’escola tenim assumit que hi anem a aprendre, el coneixement hi flueix, sembla que  ens hauria de donar les eines per poder desentramar , si més no, part d’algunes d’aquestes estructures.

Durant aquest procés, entès com a forma creativa, intentarem buscar les estratègies des d’on interpel·lar la Memòria col·lectiva. Partirem del que puguem observar en l’entorn més immediat, al mateix Institut, al barri o a casa i anirem ampliant el radi d’acció en funció dels interessos del grup, visitant altres espais o contextos on poder establir relacions. Qüestions al voltant de l’estructura del centre,  els continguts  visibles i els ocults, la seva història, la memòria, però també l’oblit -el 50è aniversari del centre pot ser un bon punt de partida-  les assignatures, el professorat, els alumnes… Aquestes seran les eines a partir de les que generarem la nostra proposta artística.


Creadors EN RESiDÈNCiA als instituts de Barcelona
 és un programa de l’Institut de Cultura de Barcelona i del Consorci d’Educació de Barcelona, ideat en cooperació amb l’Associació A Bao A Qu. La residència d’Antònia Del Río a l’Institut Infanta Isabel d’Aragó és comissariada i coordinada per l’Associació A Bao A Qu.

Més informació sobre el programa a www.enresidencia.org

Podeu seguir el procés del projecte aquí

Creadors EN RESiDÈNCiA als instituts proposa als creadors residents que concebin projectes inèdits i específicament pensats per ser desenvolupats juntament amb un grup d’alumnes d’ESO. Els creadors intervenen als instituts com a autors, desenvolupant una obra pròpia; i la transmissió es dóna fonamentalment a través de la participació, el diàleg i el contacte directe amb l’obra i amb el seu creador. La reflexió i l’anàlisi també són parts molt importants del procés d’aprenentatge. Amb la finalitat de concretar-los i compartir-los s’han creat els blocs.

A través d’aquesta posada en contacte directe entre art i educació, l’objectiu del projecte és triple:

  • Propiciar que els alumnes descobreixin els processos propis de la creació contemporània a partir del contacte i el diàleg continuat amb un creador, i que reflexionin sobre l’art a partir de la pròpia experiència.
  • Promoure i generar situacions i contextos que estimulin la innovació i la creativitat artístiques.
  • Afavorir que els instituts esdevinguin de manera activa espais per a la cultura, l’art i el pensament, lloc d’acollida de la creació i espai per a l’experimentació i la innovació artístiques.
Creadors EN RESiDÈNCiA als instituts es va iniciar el 2009-2010 amb tres residències. El 2010-2011 es van portar a terme cinc, i el 2011-2012, tres.

Una clar exemple d'allò que els ajuntaments poden fer a nivell educatiu ara que a Capdepera tenim l'any de l'educació sense continguts.