"A Mar..."
joc de paraules sobre un universal, l'amor. D'entrada escriure, dirigir i protagonitzar una obra resulta un repte molt gran. De fet molts del actors  "consagrats" que ho han provat n'hi ha que no s'han sabut sortir, així que davant de tot valorar la feina i atreviment de Matias Patricis.Fet aquest pròleg hem de constatar que trobàrem situacions de gran intensitat dramàtica en l'escrit de Matt Patricis. Malgrat tractar-se d'una estrena per la majoria d'actors, cal dir que resolen prou be els seus personatges, personatges no gaire fàcils.Si hem de destacar alguna actuació, ens quedam amb una magistral Àngela Aso, que dona molta solvència a l'obra. La direcció correcta i, si bé hi ha alguna falla, el conjunt esta ben resolt.En resum una obra entretinguda i noves promeses que albiren en l'horitzó teatral gabellí, que es mostra com una pedrera inesgotable de recursos no sempre ben tractats.

 
El públic respongué prou bé a les tres funcions. Ens agradà especialment veure molta gent jove omplint les butaques del teatre.

Ànims! Esperam noves entregues amb il·lusió.