Neix illesArt,
una cooperativa de músics


En els temps que corren, que no són per tirar coets, i després d’una sèrie d’actuacions per part de la Seguretat Social a en què s’ha comunicat que les actuacions, ja siguin de música/teatre/ etc, etc que es facin a qualsevol lloc hauran d’anar acompanyades d’una cotització a la Seguretat Social per part de tots els artistes que hi prenen part , la comunitat de músics de les Illes han decidit crear una cooperativa per tal de regularitzar la situació.

És per això que s’ha creat Illes Art, que s’encarrega de tots els tràmits necessaris perquè el músic pugui actuar legalment; emet una factura pel preu acordat entre artista i empresari i aquest només ha de pagar la factura a la cooperativa mitjançant transferència bancària, encarregant-se Illes Art de pagar l’artista.

L’artista, en formar part de la cooperativa, és contractat per aquesta, la qual tramita l’alta i baixa a la Seguretat Social, emet el contracte i la nòmina corresponent.

Aquest sistema simplifica els tràmits que ha de fer l’empresari per contractar l’actuació, ja que només ha de pactar amb l’artista l’import a facturar per Illes Art, sense cap tràmit administratiu més a fer.

D’altra banda, la factura que emet Illes Art és totalment deduïble per l’empresari en els seus impostos, tant en el pagament a compte de l’IRPF (model 130), com l’IVA.

És recomanable per a ambdues parts, signar el contracte laboral (artistes individuals) o el contracte mercantil (grups) “documentació Illes Art” per tenir constància escrita de l’acord assolit. Aquest document es pot signar en el mateix moment de l’actuació, havent de lliurar l’artista una còpia a la cooperativa per qualsevol mitjà.

Aquesta mesura crec que farà mal al músic amateur, ja que moltes de les actuacions es fan gratuïtament o a un preu molt baix, però també crec que és totalment comprensible que el cercle de músics professionals n’estiguin a favor, ja que ells sí que paguen les seves quotes a la Seguretat Social, IVA, IRPF, i és per això que ja ho diu la dita, “o tots moros o tots cristians”.

Si voleu més informació vos podeu adreçar a la web de la cooperativa www.illesart.org .

 

Manuel Muntaner