L'anunciada conferència

"Llegir l'Esperança",

acàrrec de Maria Massanet

i Gori Reixach 

assolí un doble èxit:

de qualitat i de públic.

El nombrós públic que assistí a l'acte convocat a les voltes de Can Creu d'Inca, el divendres dia 28, no va sortir decebut. Maria Massanet i Gori Reixach, l'equip de l'Arxiu Municipal, ens oferiren una exhaustiva caminada per la història de la devoció del poble de Capdepera a la Verge de l'Esperança.

Però no conformes amb l'aspecte estrictament catòlic de la divina concepció de Maria, els conferenciants pouaren en antecedents pagans, associats als solsticis d'hivern i d'estiu, en què les relacions entre déus i humans eren força fluïdes: la mitologia grega i romana en donen complida raó.

Image

L'acte va ser presentat pel mateix batle de Capdepera, Bartomeu Alzina, i comptà amb un pròleg no anunciat –però igualment celebrat–, a cdàrrec de Joana Colom, en forma de bella glossa que publicam en aquesta mateixa pàgina.

La laboriosa exhumació documental realitzada per l'equip de l'Arxiu per a aquesta presentació ens posà fit a fit amb una devoció mariana, a Capdepera, anterior a l'Esperança. Aquesta s'hauria fet present "només" a partir del segle XVI, però, ben mirat, això són més de quatre segles. Déu n'hi do!

Image

La profusió d'imatges amb què s'acompanyà l'exposició de dades va fer més atractiva encara una xerrada que, tot plegat, va resultar il·lustrativa, didàctica fins i tot.